1. אתר ISRAPOLE להלן: "ישראפול"] הינו אתר סחר אלקטרוני המופעל על ידי ישראפול ע.מ 558214912ומשמש חנות וירטואלית לביצוע רכישת מוצרי הלבשה תחתונה, ביגוד, הנעלה, ציוד ואביזרים שונים באמצעות רשת האינטרנט.

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ישראפול. הנך מתבקש לקרוא תקנון זו במלואו בעיון.

3. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

4. התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת הקניה באתר האינטרנט, אופן הרכישה, תנאי רכישה, מועדי אספקתם, דרכי איסוף, ובאילו תנאים אתה רשאי לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות אתר האינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.

5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה ובעיון, היות והוא מהווים הסכם מחייב בינך לבין ישראפול. כדי לאשר את הסכמתך לתנאי השימוש והרכישה, עליך לסמן את התיבה המתאימה במסך ההרשמה ורק אז תוכל לעבור למסכי הרכישה. אם אינך מסכים לתנאים הללו, לא תוכל להשלים את הליך ההרשמה לאתר האינטרנט ולבצע קניות במסגרתו.

6. ישראפול רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר האינטרנט – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. ישראפול תהא רשאית לבטל את הזכות לביצוע רכישות באתר בין היתר בכל מקרה של פעילות בניגוד להוראות תקנון זה, מסירת פרטים שגויים, שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה אסור על פי דין ואם הנך חייב כספים לישראפול ו/או למי מטעמה ו/או הקשור עימה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;

7. נפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או האתר ו/או את הספקים.

8. השימוש באתר מהווה הסכמה להוראות תקנון זה, וויתור על כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד ישראפול ו/או מי מטעמה.

9. כל הסכומים המפורטים באתר כוללים מע"מ על פי דין.

10. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: מאסטר כארד, ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ, וכרטיס מסוג דירקט (בו לא ניתן לבצע רכישה בתשלומים). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה הינם תנאים מוקדמים לאישור פעולה.

11. טרם ביצוע הזמנת מוצר באתר יידרש המשתמש לבצע הרשמה לאתר באמצעות שם משתמש וסיסמה ובנוסף ממלא פרטים בסיסיים אודותיו כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

12. לתשומת ליבך! הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

13. לאחר ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף 7 לעיל, תבצע ישראפול בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ותברר את אישורה או דחייתה של ההזמנה. אישור בדואר אלקטרוני אשר יישלח למבצע הפעולה ובו פרטי ההזמנה הרלוונטיים, מספר ההזמנה, פרטי המבצע יהוו אישור על קליטת ההזמנה בישראפול, ויהווה ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.

14. במקרה ולא אושרה ההזמנה, יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של ישראפול בטל': 09-8949910 או באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת: katti.fox@gmail.com

15. הזמנה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה. במידה ולא יפעל המבצע להסדרת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה בתוך 7 ימים, תהא רשאית ישראפול לבטל ההזמנה.

16. כל הזמנה כפופה להימצאות מלאי מתאים בידי ישראפול. במידה ומוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי ישראפול במועד ההזמנה, תעביר ישראפול הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. ישראפול עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא כי המוצרים המוצגים באתר יהיו זמינים לאספקה במלאי, אך עם זאת, אינה יכולה להבטיח כי המוצר שהוזמן נמצא במלאי.

17. ככל שלא נמצא המוצר שהוזמן במלאי, תציע ישראפול למבצע ההזמנה מוצר חלופי. המבצע יהא רשאי לסרב לקבלו ובמקרה כזה, תימנע ישראפול מחיוב כרטיס האשראי או תשיב למזמין כל סכום ששולם בגין המוצר שהוזמן, ככל ששולם. ככל שתפעל ישראפול כאמור לעיל במקרה של היעדר המוצר במלאי, מוותר מבצע ההזמנה על כל טענה, תביעה או דרישה לישראפול בקשר עם היעדר מוצר שהוזמן במלאי ישראפול.

18. אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

19. זמני אספקת המוצר כפי שהם מפורטים בעמוד שירות הלקוחות באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים, ימים א-ה לא כולל ימי שישי-שבת וערבי וימי חג.

20. דמי המשלוח ישולמו עם ביצוע התשלום בגין המוצר שהוזמן או בנפרד לפי בחירת המזמין. בעסקה בתשלומים רשאית ישראפול לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון. עם זאת רשאי המזמין לבקש לבצע איסוף עצמי למוצר שהוזמן, במידה ומתאפשר לעשות כן. איסוף עצמי יתואם בין המזמין לישראפול.

21. ישראפול ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי בעת ביצוע אספקת המוצר שנרכש ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי וחתימתו על שובר מסירה בתנאי לאספקת המוצר שנרכש באתר.

22. באזורים מוגבלים לגישה בטחונית תהא רשאית ישראפול לספק המוצר שנרכש במקום סמוך ומקובל שיתואם עם המזמין

23. ביישובים קהילתיים, מושבים, קיבוצים וכיוצא באלה, רשאית ישראפול לספק המוצר לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב.

24. אספקה לאזורים המפורטים בסעיפים 17-18 לעיל, תחויב בתעריף דמי משלוח גבוה יותר, כמצוין בדף שירות הלקוחות באתר.

25. במידה וישראפול לא הצליחה לתאם מועד אספקה עם הלקוח או שנמנעה אספקת המוצר שנרכש על אף שתואם מועד לאספקתו מול הלקוח באמצעות אמצעי הקשר אשר הוזנו במועד ביצוע הרכישה, בגין משלוח נוסף יחויב מבצע ההזמנה בלבד, בכפוף לכך שאי-האספקה לא נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של ישראפול.

26. ישראפול לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקת/ אי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון או מאירועים שלא היו בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצא כאלו. בכל מקרה של איחור או עיכוב הידועים מראש, תנקוט ישראפול במירב המאמצים על מנת ליידע את המזמין בדבר האיחור או העיכוב בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר הוזנו על ידו עם ביצוע הרשמה לאתר וביצוע ההזמנה.

27. בכל מקרה תוגבל אחריותה של ישראפול בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים אשר נרכשו באתר וככל שנגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של ישראפול ו/או מי מטעמה, ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר שנרכש באתר. בכל מקרה, ישראפול ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שייגרם למזמין כתוצאה מעיכוב/ איחור/אי אספקה באספקת מוצר- תהא עילת התביעה אשר תהא.

28. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ישראפול ו/או מי מטעמה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית ישראפול להודיע על ביטול ההזמנה.

29. ישראפול מבהירה כי ככל שיימצאו באתר קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלות ישראפול ו/או מי מטעמה לרבות פרסומים שונים ו/או מודעות פרסום ו/או הפניות לאתרים אחרים, הרי שהתוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעת ו/או בשליטת ישראפול ואין לה כל אחריות אליו. ככל שיפורסם באתרים אלו נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסוים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, ישראפול לא תהא אחראית לכך בשום צורה ודרך לכל נזק ו/או פגיעה שתיגרם לך ו/או למי מטעמך כתוצאה מכך.

30. בהרשמה לאתר ישראפול הבעת הסכמתך לקבל מאיתנו מידע שיווקי, דברי פרסום, מבצעים, הנחות ופעילויות שונות בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, דואר רגיל, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי וכיוצא באלו אמצעים מקובלים אחרים על פי פרטי התקשורת שנמסרו על ידי הלקוח בעת ההרשמה לאתר ו/או רכישת מוצר.

31. בכל מקרה בו תהא מעוניין לדרוש הפסקת קבלת מידע כאמור, תהא רשאי לעשות כן בדרך של מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה מועבר לך המידע, הכל לפי בחירתך.

32. ישראפול לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

33. ישראפול לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

34. מבצע הרכישה רשאי לבטל את הרכישה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 וממליצה לעיין בהוראות דין אלו טרם ביצוע הרכישה באתר כמו גם בתקנון ומדיניות החזרת מוצרים של ישראפול.

35. ישראפול נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע המועבר באתר וכל העברה של מספר כרטיס האשראי באתר מבוצעת באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת ישראפול לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או ייעשה בו שימוש, למעט לנזק ישיר אם נגרם על ידי ישראפול ו/או מי מטעמה.

36. ישראפול תהא רשאית להשתמש בנתונים באתר לצורך ניתוח סטטיסטי, פילוח הרגלי קנייה, על מנת לשפר את פעילות האתר והמוצרים המוצעים בו.

37. ישראפול שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר מכל סיבה שהיא ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או הפרה של הוראות התקנון.

38. זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות לישראפול בע"מ, וזאת בין אם נכללה
ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר בכתב ומראש.

39. ישראפול לא תשא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.

40. התמונות באתר להמחשה בלבד.

41. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית ישראפול אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית. ישראפול שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

42. רישומי הנתונים באתר, המכילים רישום ממוחשב של כל הפעולות בו, ייהוו כראיה לכאורה לאמור בו.

43. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

44. נציגי שירות הלקוחות של ישראפול ישמחו לעמוד לשירותכם ולהנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה בטל':
052-8484861 או באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת: katti.fox@gmail.com

ISRAPOLE