AcroFit

האקרופיט הינו אחד מהשיעורים שמועברים בסטודיו ישראפול.
זהו למעשה שילוב בין "אקרובטיקה" ל"פיטנס" (כושר גופני). השיעור כולל בתוכו עבודה על אלמנטים שלקוחים מעולם האקרובטיקה והג'ימנסטיקס. ההתמקדות היא בעיקר באלמנטים של גמישות, שיווי משקל והחזקות כוח. בשיעור לומדים עמידת ידיים, עמידת אמות, "סקורפיון", גשר, ועוד. על-מנת להצליח לבצע אלמנטים אקרובטיים יש צורך בכושר גופני ספציפי התומך בכך. לכן, השיעור כולל עבודה על גמישות, כוח ויכולות ספציפיות הדרושות לכל אלמנט. ומה הקשר לעמוד בעצם? ובכן, הריקוד על עמוד כולל בתוכו גם מעברים על הקרקע. יחד עם זאת, יכולת לבצע תרגילים אקרובטיים עשויה לעזור בלימוד אלמטים וטריקים על העמוד.